Nasza firma Wojewódzkim Lederem Biznesu 2016 w kategorii mikroprzedsiębiorstw

Z wielką satysfakcją informujemy, że nasza firma otrzymała prestiżowy certyfikat Wojewódzkiego Lidera Biznesu 2016 w kategorii mikroprzedsiębiorstw, w tegorocznej, XIII edycji Programu promocyjnego organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie. Gala finałowa Programu odbyła się w czerwcu tego roku w siedzibie RIG w Lublinie.

Celem tego Programu jest wyróżnienie i promocja najlepszych firm mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego, których osiągnięcia w danej dziedzinie mogą stanowić wzór do naśladowania. Równie ważnym celem jest kształtowanie pozytywnego, gospodarczego wizerunku naszego województwa i wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie podmiotów działających zgodnie z prawem i normami rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Organizator Programu – RIG w Lublinie typuje i zaprasza przedsiębiorstwa do udziału w tym Programie. Kapituła Programu dokonuje oceny przedsiębiorstw w oparciu o dostarczone materiały oraz posiadaną na ich temat wiedzę, przyznaje odpowiednie ilości punktów w poszczególnych kryteriach oceny, a następnie nominuje laureatów. Przedstawiciele Kapituły Programu dokonują wizytacji nominowanych laureatów, a następnie wybiera firmy wśród laureatów w poszczególnych kategoriach, którym przyznane zostają statuetki.

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie jest organizacją samorządu gospodarczego. Została założona w 1993 r. Zrzesza na zasadzie dobrowolności blisko 120 podmiotów gospodarczych mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Regionalna Izba Gospodarcza jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej. Od 1993 r. Izba była organizatorem ponad 400 szkoleń i seminariów, kilkunastu wyjazdów zagranicznych, współorganizatorem i uczestnikiem wielu targów i wystaw gospodarczych. Wielu spośród obecnych przedsiębiorców stawiało pierwsze kroki w Izbie, korzystając z porad i konsultacji. Od samego początku działalności RIG utrzymuje relacje z lokalnymi władzami, urzędami administracji skarbowej i celnej. Regionalna Izba Gospodarcza to także Regionalna Izba Turystyki (Branżowy Oddział RIG) zrzeszająca ponad dwadzieścia firm.
RIG jest organizatorem corocznych programów i konkursów promocyjnych dla firm z terenu Województwa Lubelskiego: Wojewódzkiego Lidera Biznesu i Wojewódzkiego Lidera Smaku

Źródło: https://rig.lublin.pl/

RIG3
RIG5
RIG4
RIG2
RIG1